Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Program learning outcome – PLO)

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Program learning outcome – PLO)

Khi hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Điều dưỡng – chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, sinh viên tốt nghiệp có các năng lực:

CĐR1. Tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện các chính sách của nhà nước liên quan đến y tế và cơ sở nơi làm việc; tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

CĐR2. Giao tiếp hiệu quả, tôn trọng giá trị cá nhân, phù hợp với văn hóa-xã hội và tín ngưỡng.

CĐR3. Áp dụng sự hiểu biết về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để phân tích, và đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định đúng nhu cầu chăm sóc của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

CĐR4. Áp dụng quy trình điều dưỡng để dự phòng, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng đảm bảo liên tục, an toàn, hiệu quả.

CĐR5. Tham gia xây dựng nội dung, chương trình và tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe; thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.

CĐR6. Quản lý công tác chăm sóc, hồ sơ bệnh án, môi trường chăm sóc, thiết bị y tế và các nguồn lực khác đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả.

CĐR7. Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hành dựa vào bằng chứng để cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc.

CĐR8. Có năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin; học tập tích cực, liên tục để phát triển ngành nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *