Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG NGHIÊN CỨU
STT Họ và tên Giảng viên Các hướng nghiên cứu Thông tin liên hệ  
1 TS. Lưu Thị Thủy Lão khoa, Nội khoa SĐT: 0989699674
Email:  luuthithuy@dhktyduocdn.edu.vn
 
2 ThS. Huỳnh Thị Ly Kỹ năng giao tiếp, ngoại khoa và lão khoa SĐT: 0905 465 352
Email: htly@dhktyduocdn.edu.vn
 
3 ThS. Nguyễn Thị Bích Hợp Nội khoa, ngoại khoa SĐT: 0934823527
Email: hophuy@gmail.com
 
4 ThS. Trần Thị Tuyết Linh Nhi khoa SĐT: 0983599648
Email: tttlinh@dhktyduocdn.edu.vn
 
5 ThS. Võ Thị Ngọc Hà Ngoại, nhiễm, cộng đồng SĐT: 0934853863
Email: vtnha@dhktyduocdn.edu.vn
 
6 ThS. Trần Thị Hoàng Oanh Lão khoa, Cộng đồng, Kỹ năng giao tiếp SĐT: 0914660704
Email: hoangoanh@dhktyduocdn.edu.vn
 
7 TS. Lê Thị Thanh Tuyền Nhi khoa, giáo dục điều dưỡng SĐT: 0936124241
Email: ltttuyen@dhktyduocdn.edu.vn
 
8 ThS. Dương Vỹ Duyên Nội khoa, ung thư SĐT: 0934859022
Email: duongvyduyen@dhktyduocdn.edu.vn
 
9 ThS. Hoàng Thị Ngọc Sen Nội lão khoa, các bệnh lý mạn tính SĐT: 0977103405
Email: hoangngocsen@dhktyduocdn.edu.vn
 
10 ThS. Lê Thị Trang Nội khoa, nhi khoa SĐT: 0975841133
Email: Trangle.gv@dhktyduocdn.edu.vn
 
11 ThS. Diệp Thị Tiểu Mai Bệnh lý mạn tính, cộng đồng SĐT: 0869827503
Email: dieptieumai@dhktyduocdn.edu.vn