Đề tài nghiên cứu khoa học

  • Năm học 2015 – 2016: Khoa có 02 đề tài cấp cơ sở. Trong đó, 01 đề tài đạt giải nhất trong Hội nghị nghiên cứu Khoa học tuổi trẻ các trường Đại học Y Dược toàn quốc 2016, 01 đề tài quốc tế hợp tác với trường Đại học Khoa học Sức khỏe Jonkoping, Thụy Điển với tên đề tài “Caring for children in pain: A Vietnamese perspective”.
  • Năm học 2016 – 2017: có 02 đề tài cấp cơ sở được thực hiện.
  • Năm học 2017 – 2018: có 06 đề tài cấp cơ sở. 01 giảng viên của Khoa tham gia báo cáo tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học Điều dưỡng toàn quốc với đề tài “Chăm sóc giảm đau cho trẻ.”
  • Năm học 2018 – 2019: có 04 đề tài cấp cơ sở được hoàn thành
  • Năm học 2019 – 2020: có 04 đề tài cấp cơ sở được thông qua và đang trong quá trình thực hiện.

TS.Lưu Thị Thủy chụp hình với Hội Orem International Society tại Hội nghị Học thuyết Điều dưỡng

(Nursing Theories: Moving Forward through Collaboration, Application, and Innovation) tại Washington DC, Hoa Kỳ tháng 11/2019.

 

ThS. Lê Thị Thanh Tuyền (hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Mahidol, Thái Lan) báo cáo tại Hội nghị

Quốc tế về Dự phòng và Quản lý các bệnh lý mạn tính tại Băng Cốc, Thái Lan, tháng 02/2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *