Chi đoàn Giáo viên

Cơ cấu, tổ chức

Chi đoàn giáo viên khoa điều dưỡng bao gồm 20 đoàn viên, trong đó:

+ Khoa điều dưỡng: 18 đoàn viên.

+ Bộ môn gây mê  hồi sức: 02 đoàn viên

Chức năng, nhiệm vụ:

       Với trình độ nhận thức cao cộng với tinh thần trách nhiệm, sức trẻ và ý chí cầu tiến, các Đoàn viên trong Chi đoàn giáo viên Khoa điều dưỡng đã có đóng góp không nhỏ trong phong trào thi đua dạy và học của Nhà trường. Các Đoàn viên luôn cố gắng thực hiện tốt qui chế giảng dạy, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức của bản thân.

      Giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên giáo viên, tuyên truyền đường lối của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. Giáo dục đạo đức lối sống và kỹ năng sống cho đoàn viên, từ đó khơi dậy và phát huy tính năng động tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

      Phát huy hiệu quả và chất lượng hoạt động của Chi đoàn như: đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng cho đoàn viên giáo viên; đi đầu trong tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới trong dạy học. Coi trọng việc xây dựng đạo đức, nề nếp cho sinh viên. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sống góp phần xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hoạt động cụ thể là phấn đấu “mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”.

      Phát huy vai trò công tác tham mưu cho Chi bộ, Đoàn Thanh niên, công đoàn nhà trường. Đẩy mạnh phong trào tình nguyện, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao chất lượng, cũng như uy tín của tổ chức Đoàn trong nhà trường. Tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc phát động về phong trào của Đoàn cấp trên.

Duy trì các buổi họp chi đoàn hằng tháng, hằng quý; xây dựng phương hướng hoạt động hằng năm và tổ chức tổng kết cuối năm. Theo dõi, động viên và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật.

Một số hình ảnh hoạt động của chi đoàn

Tham gia hội thao do nhà trường tổ chức chào mừng 20/11

Tham gia hoạt khám phát thuốc và tặng quà cho người dân

tại Nam Trà My-Quảng Nam năm 2020

Tham gia hội diễn văn nghệ ngày nhà giáo Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *