Giới thiệu về tổ công đoàn Điều dưỡng- Gây mê hồi sức

Tổ công đoàn Điều dưỡng – Gây mê hồi sức bao gồm 31 công đoàn viên, trong đó: 25 công đoàn viên công tác tại Khoa Điều dưỡng, 06 công đoàn viên công tác tại Bộ môn Gây mê hồi sức

Tổ trưởng công đoàn: ThS. Trần Thị Tuyết Linh – Phó Trưởng Bộ môn Điều dưỡng cơ bản, Khoa Điều dưỡng.

Chức năng, nhiệm vụ

  • Quán triệt đến các công đoàn viên trong tổ để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy.
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực làm chủ cho CNVC-LĐ.
  • Tổ chức thực hiện, tham gia các hoạt động của Công đoàn
  • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên.
  • Duy trì các buổi họp công đoàn hằng tháng, hằng quý; xây dựng phương hướng hoạt động hằng năm và tổ chức tổng kết cuối năm.
  • Theo dõi, động viên và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật.

Một số hình ảnh hoạt động của tổ công đoàn

Tham gia hoạt động kỷ niệm ngày 20/10 do Công đoàn trường tổ chức

Tham gia hoạt động kỷ niệm ngày 20/10 do Công đoàn trường tổ chức

Tham gia hoạt động Thể thao do Công đoàn ngành Y tế tổ chức-năm 2017

Chuyến tham quan của Tổ công đoàn tại Hội An

Tham gia hoạt động văn nghệ do Công đoàn trường tổ chức

Hoạt động ngày 1/6 dành cho con em Công đoàn viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *