Ra mắt ban chấp hành các chi đoàn trực thuộc Liên chi đoàn khoa Điều dưỡng nhiệm kỳ 2021-2022

          Xin chúc mừng các đồng chí đã nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của Chi Đoàn để trở thành Ban chấp hành Chi Đoàn nhiệm kỳ 2021-2022. Hy vọng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, cùng nhau phát huy thế mạnh để đưa các Chi đoàn ngày càng đi lên, cũng như cùng nhau đưa LCĐ Khoa Điều dưỡng phát triển vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *