Tổ chức gặp mặt sinh viên trước khi đi thực tế tốt nghiệp năm học 2020-2021

       Vào lúc 16h00 thứ 4 ngày 20 tháng 01 năm 2021, Khoa Điều dưỡng tiến hành gặp mặt sinh viên năm cuối ĐH ĐDĐK 05 để chuẩn bị cho thời gian thực tế tốt nghiệp sắp tới của sinh viên.
Trong buổi gặp mặt, khoa đã triển khai các nội dung liên quan đến quá trình đi thực tế tốt nghiệp của các sinh viên, bao gồm: kế hoạch thực tế, mục tiêu yêu cầu của đợt thực tế, các biểu mẫu cần hoàn thành và cách thức ghi chép để đạt với mục tiêu thực tế. Các nội dung lưu ý liên quan đến Khoa/Phòng và Bệnh viện được Khoa quán triệt chặt chẽ đến các sinh viên đặc biệt trong thời gian dịch COVID đang diễn ra phức tạp. Đồng thời, sinh viên được hỏi đáp các nội dung thắc mắc về công việc thực hiện từ khi bắt đầu, trong suốt thời gian và đánh giá cuối đợt thực tế.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và thực phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *