Kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về Chương trình đào tạo Ngành điều dưỡng đa khoa

1. Mục đích khảo sát 

Khoa thực hiện khảo sát các bên liên quan về CTĐT nhằm mục đích ghi nhận những ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng đa khoa. Kết quả khảo sát là cơ sở để khoa Điều dưỡng rà soát, bổ sung và cập nhật chương trình đào tạo của ngành, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Phạm vi đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát là cán bộ quản lý của nhà trường, giảng viên, nhân viên, cựu người học, sinh viên cử nhân điều dưỡng đa khoa hệ chính quy.

 

BCKQ KS – NHAN VIEN – CTDT- 2020

BCKQ KS – GIANG VIEN – CTDT – 2020

BCKQ KS – CAN BO QUAN LY – CTDT – 2020

2020-BAO CAO CUU NGUOI HOC CN3

2020 BAO CAO KHAO SAT SINH VIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *