Hội thảo khoa học điều dưỡng lần thứ VIII khu vực miền Trung mở rộng năm 2022

Khoa Điều dưỡng trân trọng chúc mừng Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Triều đã có bài báo cáo thành công tại “Hội thảo khoa học điều dưỡng lần thứ VIII khu vực miền Trung mở rộng năm 2022”.
Hội thảo đã được tổ chức vào ngày 23-24/06/2022 tại Bệnh viện Trung ương Huế với chủ đề “Quản lý đào tạo, thực hành điều dưỡng, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động chăm sóc người bệnh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *