Seminar khoa học: Cập nhật chăm sóc người bệnh có hội chứng hậu COVID-19

Vào lúc 13h00 ngày 29/7/2022, khoa Điều dưỡng tổ chức seminar khoa học với chủ đề “Cập nhật chăm sóc người bệnh có hội chứng hậu COVID-19”, đây là seminar thứ ba trong kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2022 của khoa.

Buổi seminar được trình bày bởi:

  1. ThS. Dương Vỹ Duyên
  2. ThS. Phạm Thị Thúy

Mặc dù đa số người bệnh mắc COVID-19 hồi phục hoàn toàn tuy nhiên vẫn còn một số người phải chịu đựng với các triệu chứng hậu COVID-19. Đây là một trong những vấn đề sức khỏe cần được quan tâm và chăm sóc.

Seminar đã cung cấp các nội dung liên quan đến tình hình về hội chứng hậu COVID- 19, triệu chứng, dấu hiệu cảnh báo về hội chứng hậu COVID-19 và cập nhật của Bộ Y tế cũng như các nước trên thế giới về chăm sóc người bệnh hậu COVID-19. Dựa vào những thông tin cập nhật này, ngoài việc giảng viên và sinh viên có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, lồng ghép vào quá trình tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, người nhà người bệnh có các triệu chứng hậu COVID-19 trong quá trình thực tập và hướng dẫn trên lâm sàng, giảng viên có thể xem xét đưa các nội dung cập nhật trong học phần chăm sóc người bệnh truyền nhiễm của khoa đang giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *