Giới thiệu chung

Quá trình hình thành và phát triển của khoa Điều dưỡng:

 • Tiền thân của khoa Điều dưỡng là Bộ môn Lâm sàng, được thành lập vào ngày 26/3/1963, cũng là ngày thành lập Trường Cán bộ Quân – Dân Y (tiền thân của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng).
 • Tháng 10/1977, Bộ môn Lâm sàng bắt đầu đào tạo khóa Điều dưỡng Trung cấp đầu tiên.
 • Năm 1978, Bộ môn Thực hành Bệnh viện được tách ra từ Bộ môn Lâm sàng.
 • Tháng 01/1997, Bộ môn Thực hành Bệnh viện được đổi tên thành Bộ môn Điều dưỡng.
 • Tháng 4/2013, Bộ môn Điều dưỡng được nâng cấp thành Khoa Điều dưỡng khi trường được nâng cấp thành trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
 • Khoa Điều dưỡng hiện có 24 cán bộ cơ hữu, trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 11 Thạc sĩ, 02 học viên thạc sĩ và 09 cử nhân điều dưỡng. Khoa gồm 5 Bộ môn/đơn vị là Bộ môn Điều dưỡng cơ bản, Bộ môn Điều dưỡng đa khoa, Bộ môn Điều dưỡng chuyên khoa, Bộ môn Điều dưỡng người cao tuổi và Đơn vị huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng.

Lãnh đạo khoa Điều dưỡng qua các thời kỳ:

 • Từ 1978 – 1990: CN. Lý thị Hạnh
 • Từ 1991 – 5/2017: ThS.BS. Đặng Ngọc Lực
 • Từ 6/2017 – 9/2018: ThS. Đàm Thị Kim Ân
 • Từ 9/2018 – 4/2020: ThS. Huỳnh Thị Ly
 • Từ 5/2020 đến nay: TS. Lưu Thị Thủy

Tình hình đào tạo:

Từ khi được thành lập cho đến nay khoa Điều dưỡng đã và đang đào tạo như sau:

Đối tượng

Đã tốt nghiệp

Đang đào tạo

Đại học Điều dưỡng chính quy

03 khóa

4 khóa

Đại học Điều dưỡng liên thông từ Trung cấp

02 khóa

1 khóa

Đại học Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng

02 khóa

1 khóa

Cao đẳng Điều dưỡng chính quy

09 khóa

Cao đẳng Điều dưỡng liên thông từ trung cấp

02 khóa

Trung cấp Điều dưỡng chính quy

36 khóa

Trung cấp Điều dưỡng tại chức

13 khóa

Điều dưỡng sơ học

03 khóa

Quản lý Điều dưỡng

08 khóa

Đào tạo theo địa chỉ

02 khóa

Y sỹ chuyển đổi

18  khóa

Khen thưởng:

Khoa Điều dưỡng đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu và khen thưởng cao quý của Nhà nước, các bộ và cơ quan ban ngành:

 • Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng năm 2002
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2002, 2008, 2010, 2013, 2017
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011, 2020
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2012