Hợp tác trong nước

  • Hợp tác với một số trường cao đẳng, đại học Y-Dược trong toàn quốc trong việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy điều dưỡng.
  • Từ năm 2017 đến nay, tham gia dự án HPET về đổi mới chương trình đào tạo điều dưỡng dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp.

 

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thăm quan và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với khoa Điều dưỡng

Giảng viên khoa Điều dưỡng tham gia dự án HPET về đổi mới chương trình đào tạo điều dưỡng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *