Bài báo khoa học

Bài báo tiếng Anh

  1. Le Thi Thanh Tuyen, Rutja Phuphaibul (2019). Asthma management among familial caregivers with asthmatic children: An integrated review. The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education and Research.
  2. Tuyen, L.T.T. (2018). Toward an understanding of nursing knowledge development. Belitung Nursing Journal,4(1), 1-7.
  3. Tuyen L.T.T., Gunawan J. (2018). Behavior management in the field of nursing: A concept analysis. Nursing Forum,53, 481-488.
  4. Tuyen, L. T. T., Jullamate, P., Rosenberg, E. (2017). Factors related to post-stroke depression among older adults in Da Nang, Viet Nam. Journal of Nursing and Health Sciences, 11(3), 148-157.
  5. Hoang, O. T., Jullamate, P., Piphatvanitcha, N., & Rosenberg, E. (2017). Factors related to fear of falling among community-dwelling older adults. J Clin Nurs, 26(1-2), 68-76.

Bài báo tiếng Việt

  1. Trần Thị Tuyết Linh (2018). Nghiên cứu mối liên quan giữa sự tự tin và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Tạp chí y học thực hành,số 1070/2018
  2. Dương Vỹ Duyên (2018). Nhu cầu chăm sóc Điều dưỡng tại nhà của người bệnh Đái tháo đường týp 2 có biến chứng. Hội nghị Khoa học Điều dưỡng – Kỹ thuật viên lần thứ V – bệnh viện C Đà nẵng năm 2018,12/2018
  3. Lê Thị Trang, Trần thị Tuyết Linh, Ngô Thị Thu Huyền (2018). Đánh giá chất lượng sống của người bệnh hen phế quản tại bệnh viện C Đà Nẵng. Tạp chí y học thực hành, 12/2018
  4. Đoàn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Thu Triều, Nguyễn Thi Yến Hoài (2018). Nghiên cứu việc ứng dụng kiến thức lý thuyết và thực tập lâm sàng của sinh viên Điều dưỡng. Hội nghị khoa học Điều dưỡng, Kỹ thuật viên lần thứ V- bệnh viện C Đà Nẵng 2018, 12/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *