Kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT năm 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về Chương trình đào tạo Ngành điều dưỡng đa khoa 

1. Mục đích khảo sát 

– Thu thập và ghi nhận ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng của chương trình đào tạo của ngành điều dưỡng đa khoa.

– Kết quả khảo sát là căn cứ để Khoa/Bộ môn/Đơn vị có những điều chỉnh, bổ sung và cập nhật về nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng và nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Phạm vi đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát là tất cả các giảng viên tham gia giảng dạy đối tượng cử nhân điều dưỡng năm thứ nhất năm học 2017 – 2018, Cựu người học và các nhân viên trong nhà trường có tham gia phục vụ chương trình đào tạo điều dưỡng đa khoa.

 

2018 BCKQ KS – GIANG VIEN – CTDT – 2018

2018-BAO CAO CUU NGUOI HOC CN1,2

2018 BCKQ KS – NHAN VIEN – CTDT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *