Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Hôm nay, thứ 5 ngày 29/7/2021, sinh viên Khoa Điều dưỡng đã thực hiện bảo vệ khoá luận tốt nghiệp online với 6 đề tài theo như kế hoạch ban đầu.
 1. Đinh Thị Phương Thảo – ĐH ĐDĐK 05A
2. Trần Anh Ngọc – ĐH ĐDĐK 05B
3. Lê Thành Lâm – ĐH ĐDĐK 05C
4. Hà Thị Huyền Trang – ĐH ĐDĐK 05B
5. Nguyễn Thị Thanh Tuyền – ĐH ĐDĐK 05B
6. Trần Ngọc Anh – ĐH ĐDĐK 05C
Chúc mừng các em đã hoàn thành buổi bảo vệ thành công.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'wwး 1963 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỲ ĐÀ NĂNG BẢO VỆ KHÃA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA KHÃA 05 NĂM HỌC 2020-2021 MUME Đà Nắng, ngày 29 tháng 7 năm 2021'
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Meet Bảovệ GHI bày CÁC YÉU Yếu liên quan LIÊN Tuổi VÀ BÀN ĐẾN KIẾN THỨC VỀ BPTT Giới % 58,2 32,9 % P 57,6 0,6 >0,05 35,3 Không >0,05 50,6 50 giáo 29,4 TrầnA >0,05 Ngọc Hoang 0,6 2,9 NgocS Điềm vào 1,2 Nguyễn h» >0,05 23,5 38,2 44 Linh Trần Tuyết 25,9 HOANG OANH >0,05 1.2 >0,05 L....doc yHuỳnh Thá» ngườikh 3.Bannhan t. 1 Hiểnth»tấtcà'
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'GHI huyến trang th đang trình bày 1963 Am BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ CÁC YÉU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỐI TẠI QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG NĂM 2021. trang LuuThiThuy Cúc ĐoànT SINH VIÊN THƯC HIỆN MÃ SINH VIÊN GIẢNG VIÊN HƯ duong LinhTrắn 13:46 HÀ HUYEN TRANG 1755010188 THỊ NGỌC HÀ gsc-ehqh-kmc Tran Hoan.. người khác -Bạn BOOOP+ 1:46CH 29/07/2021'
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'GHI Tuyến Nguyễn Thanh đang trình bày KẾT QUÀ VÀ BÀN LUẬN 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Đặc điểm TB SD Tuổi MIN 71,5 MAX 7,52 60 Huỳnh Thị 89 LuuThi Thuy Kết quả này sự tương đồng vá›i nghiên cứu của Enwonu và cộng sự 2019 ta tuổi trung 70,62±7,97 Khi sánh vái nghiên cứu của Nguyễn Tường Vân và Trần Xuân Nghĩa (2011) Thực hiện 68,9±14,7 sự tương đồ“ng về tuổi. huyển trang Cúc Đoàn HOANG OAN. A Q 14:40 gsc-ehqh-kmc duyen duong 16 người khác Ban 2:40CH 29/07/2021'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *