Bài báo khoa học: Symptom experiences and quality of life  of Vietnamese patients with advanced cancer

Trân trọng chúc mừng ThS. Diệp Thị Tiểu Mai và nhóm nghiên cứu nhân dịp có bài báo “Symptom experiences and quality of life  of Vietnamese patients with advanced cancer” được đăng trên tạp chí Journal of  Health Science Research

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *