HỘI ĐỒNG KHOA ĐIỀU DƯỠNG THÔNG QUA CÁC THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2022

       Nhằm triển khai kế hoạch hoạt động Khoa học – Công nghệ năm học 2021-2022, chiều ngày 25/6/2021, Hội đồng Khoa Điều dưỡng đã tiến hành họp thông qua các thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở cùng sự tham gia của các nhóm nghiên cứu và tất cả các Giảng viên trong Khoa. Với 9 đề tài được đăng ký và được Hội đồng góp ý, chỉnh sửa, Khoa Điều dưỡng hi vọng tất cả các đề tài sẽ được triển khai theo kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động NCKH đang được đẩy mạnh trong toàn trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *