Seminar “Phương pháp chuẩn bị một bài báo khoa học Điều dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế”

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo và hoạt động chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng. Đây là một hoạt động luôn được Khoa Điều dưỡng chú trọng và không ngừng đẩy mạnh. Trên tinh thần đó, sáng ngày 01/6/2021, Khoa Điều dưỡng đã tổ chức seminar với chủ đề “Phương pháp chuẩn bị một bài báo khoa học Điều dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế” do TS. Lê Thị Thanh Tuyền trình bày. Tại buổi seminar, các giảng viên trong khoa cũng đã thảo luận và chia sẻ kỹ năng viết bài báo quốc tế chuyên ngành điều dưỡng.
Buổi Seminar không chỉ giúp nâng cao kỹ năng viết bài báo NCKH chuyên ngành Điều dưỡng mà còn là cơ hội để các giảng viên trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cực kỳ hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *