Thông qua đề cương Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học điều dưỡng chính quy khóa 6 (2018-2022)

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2021-2022, vào ngày 17/2/2022, khoa Điều dưỡng đã tổ chức thông qua đề cương Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học điều dưỡng chính quy khóa 6 (2018- 2022).

Với 04 hội đồng khoa học do khoa thành lập, 17 đề cương khóa luận của 17 sinh viên đã bảo vệ thành công. Sau hơn 8 giờ làm việc nghiêm túc, các đề cương đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý giá từ các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Khoa điều dưỡng. Thông qua buổi bảo vệ này sẽ giúp các em sinh viên hoàn thiện bản đề cương và định hướng tốt hơn cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

Khoa Điều dưỡng chúc các em sẽ hoàn thành khóa luận với kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *