Hội nghị Giáo dục điều dưỡng Châu Á Thái Bình Dương (ACiNE) lần thứ IV, ngày 17/12/2021 với nghiên cứu “Cultural Competence of VietNamese Nursing Students”

         Khoa Điều dưỡng trân trọng chúc mừng ThS. Trần Thị Hoàng Oanh đã có bài báo cáo thành công tại Hội nghị Giáo dục điều dưỡng Châu Á Thái Bình Dương (ACiNE) lần thứ IV, ngày 17/12/2021 với nghiên cứu “ Cultural Competence of VietNamese Nursing Students”
         Hội nghị Giáo dục Điều dưỡng Châu Á là chương trình được tổ chức định kỳ mỗi 2 năm dưới sự phối hợp tổ chức giữa Liên đoàn Giáo dục Điều dưỡng Châu Á Thái Bình Dương (Asian and Pacific Alliance for Nursing Education – APANE) với mục tiêu thúc đẩy nâng cao năng lực đào tạo điều dưỡng tại khu vực. Hội nghị lần thứ IV được tổ chức trực tuyến tại 2 đầu cầu là Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng với hơn 600 điểm cầu, ngày 17-18/12/2021, cùng sự tham gia của các đại biểu đến từ 11 nước. Khoa Điều dưỡng, trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng vinh dự có đại diện tham gia đóng góp vào tiếng nói chung của ngành Điều dưỡng trong lĩnh vực “ Đổi mới trong giáo dục, thực hành và lãnh đạo điều dưỡng – Innovation in Nursing Education, Practice, and Leadership”
Một lần nữa trân trọng chúc mừng ThS. Trần Thị Hoàng Oanh và nhóm nghiên cứu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *