Ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội năm 2020

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng đã gửi thông báo số 57/TB-CĐĐHKTYDĐN về việc ủng hộ Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” .

Hưởng ứng tích cực cuộc vận động,  tổ công đoàn Điều dưỡng- Gây mê hồi sức đã triển khai đến toàn thể công đoàn viên tham gia đóng góp cho quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội.

Nội dung thông báo có tại: http://dieuduong.dhktyduocdn.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/2020-Tb57-UngHoQuyViNguoiNgheo2020.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *