Khoa Điều dưỡng xin gửi lời chúc mừng đến cô Phạm Thị Thúy đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ điều dưỡng quốc tế tại trường Đại học Khon kaen, Thái Lan.
Xin chúc mừng cô Đoàn Thị Kim Cúc và cô Võ Thị Xoan đã bảo vệ thành công đề tài luận văn thạc sĩ.
ThS. Phạm Thị Thúy (thứ 2, đứng phía sau, bên phải) và những người bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *