Cựu sinh viên

Từ khi thành lập cho đến nay, khoa Điều dưỡng đã đào tạo tốt nghiệp 04 khóa đại học Điều dưỡng chính quy, 03 khóa đại học Điều dưỡng liên thông từ Trung cấp, 03 khóa đại học Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng, 09 khóa cao đẳng Điều dưỡng chính quy, 02 khóa cao đẳng Điều dưỡng liên thông, 36 khóa trung cấp điều dưỡng chính quy, 13 khóa trung cấp điều dưỡng tại chức và rất nhiều khóa đào tạo ngắn hạn khác về quản lý điều dưỡng, y sĩ chuyển đổi,…

Cựu sinh viên về thăm Khoa nhân ngày thành lập Trường

Đại học Điều dưỡng chính quy khóa 1

Đại học Điều dưỡng chính quy khóa 2

Đại học Điều dưỡng chính quy khóa 3

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên Đại học điều dưỡng đa khoa hệ chính quy, khóa 3

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên Đại học điều dưỡng đa khoa hệ chính quy, khóa 4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *